FER-SE SOCI

El termini d'inscripcions per al pròxim curs 2016/2017 serà:
CALP (Punt Jove): 25 d'agost de 10.00H a 11.00H
BENISSA (Casal Jove): 26 d'agost de 10.00H a 11.00H

Si eres nou soci has d'aportar:
- Fotografia de carnet (imprescindible per a fer targeta de soci)
- Dades personals (nom, cognoms, DNI, telèfon, autorització menors d'edat i correu electrònic) que es reompliran en el moment de la inscripció (no cal portar cap document)
- Justificant del pagament de la quota quadrimestral (segons modalitat) i 20 euros en concepte de matricula que deurà d'ingressar-se junt el pagament de la modalitat

Si ja eres soci del curs anterior has d'aportar:
- Targeta de soci (per poder activar-la)
- Justificant del pagament de la quota quadrimestral (segons modalitat)


No s'acceptaran inscripcions que no incloguen tots els documents.