MODALITATS DE SOCI

Per a qualsevol matricula i modalitat, els ingressos s'han de realitzar en el Banc Santander:
ES40 0049 5938 0427 1624 5180

És obligatori indicar el nom del soci en el concepte.  Recomanem realitzar els ingressos en les sucursals de Benissa, Calp o UA, atès que no cobren comissió per posar el concepte. Únicament es poden realitzar ingressos en efectiu, NO s'admeten transferències.

MATRICULACIÓ
Els nous socis han d'abonar 20€ en concepte de matricula.  


Els socis han d'escollir entre una d'aquestes modalitats :


MODALITAT DIÀRIA
Convé als socis que vulguen utilitzar el servici diàriament.

El pagament és 495€ per quadrimestre. No es faran reduccions per mesos que no s'utilitze el servici (pràctiques, començament més tard, etc.). Per tant, convé que cadascú calcule quina modalitat li resultarà més econòmica.MODALITAT BONO
Convé a aquells que utilitzen el servici ocasionalment (normalment perquè es queden en pis).

El pagament és un mínim de 175€ per quadrimestre. Aquesta quantitat correspon a 25 viatges.
En cas d'esgotar el viatges, se'n poden ingressar tants com es necessiten a raó de 7€/viatge. El pagament es fará per transferencia bancaria i de forma anual, es a dir 350 euros anuals.

En cas que no s'abone cap d'aquestes quantitats, la targeta serà cancel·lada i no es podrà fer ús del servici (si quedaven viatges de bono es perdran).