MODALITATS DE SOCI

Per a qualsevol matricula i modalitat, els ingressos s'han de realitzar en el Banc Santander:
ES40 0049 5938 0427 1624 5180

És obligatori indicar el nom del soci en el concepte.  Recomanem realitzar els ingressos en les sucursals de Benissa, Calp o UA, atès que no cobren comissió per posar el concepte. Únicament es poden realitzar ingressos en efectiu, NO s'admeten transferències.

MATRICULACIÓ
Els nous socis han d'abonar 20€ en concepte de matricula.  


Els socis han d'escollir entre una d'aquestes modalitats per quadrimestre:


MODALITAT DIÀRIA
Convé als socis que vulguen utilitzar el servici diàriament.

El pagament és 495€ per quadrimestre. No es faran reduccions per mesos que no s'utilitze el servici (pràctiques, començament més tard, etc.). Per tant, convé que cadascú calcule quina modalitat li resultarà més econòmica.MODALITAT BONO
Convé a aquells que utilitzen el servici ocasionalment (normalment perquè es queden en pis).

El pagament és un mínim de 175€ per quadrimestre. Aquesta quantitat correspon a 25 viatges.
En cas d'esgotar el viatges, se'n poden ingressar tants com es necessiten a raó de 7€/viatge. En aquest cas, s'ha d'entregar el justificant del pagament d'aquest viatges extra al conductor o presidenta perquè recarreguen a la targeta la quantitat corresponent. Per exemple, si necessitem 2 viatges més, s'ha d'entregar al conductor un justificant del pagament de 14€.


Per a seguir sent soci en el segon quadrimestre, s'ha de tornar a pagar la quota establida segons la modalitat que es desitge, la qual pot ser diferent a la del primer quadrimestre.

En cas dels socis de modalitat bono que continuen amb la mateixa modalitat en el segon quadrimestre, NO podran fer ús dels possibles viatges que els hagen quedat (en cas que queden viatges al finalitzar el curs, NO es podran utilitzar en el pròxim curs).

En cas que no s'abone cap d'aquestes quantitats, la targeta serà cancel·lada i no es podrà fer ús del servici (si quedaven viatges de bono es perdran).

Únicament es pot canviar de modalitat al canviar de quadrimestre.